Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Jusutraining (Y-tunnus: 2722036-1)
Isokorventie 373
64350 Karijoki

myynti@jusutraining.com

Rekisterin nimi

Jusutrainingin asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Jusutrainingin asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten käsittely ja arkistointi, sekä asiakassuhteiden hoitaminen. Rekisterin tietoja käytetään Jusutrainingin palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Asiakkaan etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tilaustiedot
  • Postin seurantatiedot

Tiedot on kerätty asiakasrekisteröitymisistä ja tilauksista.

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat vain Jusutrainingin käytössä, paitsi Jusutrainingin käyttäessä kolmatta osapuolta palveluidensa tuottamiseen tai kehittämiseen. Tietoja ei luovuteta Jusutrainingin ulkopuolelle kolmansien osapuolien omaan käyttöön. Asiakastietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole tarpeellista Jusutrainingin palveluiden teknisen toteutuksen varmistamiseksi.

Rekisterin suojaus

Asiakasrekisterin tiedot on suojattu tietoturvallisuudesta huolehtien lainsäädännössä edellytetyllä tavalla.